ZONNE-ENERGIE

Sinds 2013 werkt Energiewaaier mee aan de energie transitie, dit doen we o.a. door complete duurzame zonne-energie projecten te realiseren. In deze jonge en snel veranderende markt zijn we de partner voor bedrijven die bezig zijn met duurzaam bouwen of verduurzamen van bestaande gebouwen.

Zonne-energie project fases

Het project bestaat uit vijf verschillende fases (Haalbaarheids-check, SDE-aanvraag, Projectontwikkeling, Projectrealisatie, Onderhoud & Beheer). Wij kunnen ook optreden als onafhankelijk adviseur en/of projectontwikkelaar voor de afzonderlijke fases.

Haalbaarheids-check 

Bij de haalbaarheids-check doen wij onderzoek of zonne-energie op uw dak wel mogelijk en rendabel is. Door het analyseren van het energieverbruik krijgen wij een goed beeld van de te behalen besparingen. De verkregen inzichten worden omgezet tot een exploitatiebegroting die wij openlijk zullen toelichten. Op basis van deze informatie kunt u zelf bepalen of en hoeveel u in het project wilt investeren. Deze fase wordt afgesloten met het tekenen van een intentieverklaring.

SDE-aanvraag

De volgende stap is om de SDE-subsidie aan te vragen. Aangezien de subsidie wordt toegekend op basis van een Dutch-Auction systeem is het essentieel om de aanvraag op het juiste bedrag in te dienen. Door het bestuderen van eerdere SDE-rondes en het inventariseren van nieuwe aanvragen in de markt kunnen wij een weloverwogen keuze maken.

Projectontwikkeling

Na toekenning van de SDE-subsidie kan er begonnen worden met de ontwikkeling van de zonne-installatie. In deze fase worden verschillende overeenkomsten gefinaliseerd (recht van opstal, financiering, verzekeringen). Ook wordt er een Power Purchase Agreement (PPA) afgesloten met een energieleverancier om het terugleveren van overtollige zonne-energie mogelijk te maken. Vervolgens worden diverse Engineering, Procurement & Construction (EPC) partijen gevraagd om een aanbieding te doen voor het project. Onze energie specialist zal alle aanbiedingen vergelijken en analyseren met een geavanceerd simulatieprogramma. Alle aanbieders worden gescand op strenge eisen. Energiewaaier werkt niet met een vaste EPC partij zodat we voor elk project een aanbieder kunnen kiezen met de optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Heeft u zelf al de SDE-subsidie aangevraagd? Wij kunnen het aanbesteding traject begeleiden zodat u een zonne-energie installatie krijgt met de hoogste opbrengst, beste product- en performance garanties en het hoogste rendement.

Projectrealisatie

In deze fase wordt het project gerealiseerd. De bouw van de zonne-installatie wordt gemanaged zodat de turn-key oplevering van het project tijdig plaatsvindt. Na oplevering wordt de installatie getest op alle performance aspecten. De EPC partij zal worden aangesproken als er niet aan alle criteria wordt voldaan.

Onderhoud & Beheer

De performance van de zonne-installatie zal continue gemonitord blijven worden. Bij eventuele mankementen zal er direct een monteur worden gestuurd door een extern onderhoudsbedrijf. De panelen worden ook regelmatig gereinigd.

Meer weten over subsidie voor zonne-energie?

De consultant duurzame energie van Energiewaaier helpt u graag bij uw subsidieaanvraag. Neem voor meer informatie over de PV projecten contact met ons op. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle investering in zonne-energie.

Contact opnemen Zon