Uit het conceptakkoord dat is bereikt aan de klimaattafel blijkt dat het kabinet honderden miljoenen wil investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies voor warmtepompen en isolatiematerialen. Mede door deze extra maatregel wil het kabinet de doelstellingen uit het Klimaatakkoord gaan behalen.   Jaarlijkse

Tagged under: