Per 1 juli 2019 wordt de regelgeving omtrent de energiebesparingsplicht aangepast. Vanaf deze datum geldt voor bedrijven en instellingen de informatieplicht energiebesparing. Wat houdt de informatieplicht in? Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven en instellingen die meer dan