Ruim 22.000 bedrijven en instellingen met een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ of aardgas equivalent, hebben hun rapportage Informatieplicht ingediend bij de Rijksoverheid. Vanaf 1 juli zijn zij namelijk verplicht om aan te geven welke energiebesparende maatregelen ze hebben getroffen. De informatieplicht komt voort uit de energiebesparingsplicht. Bedrijven en instellingen zijn volgens de wet milieubeheer

Tagged under:

Per 1 juli 2019 wordt de regelgeving omtrent de energiebesparingsplicht aangepast. Vanaf deze datum geldt voor bedrijven en instellingen de informatieplicht energiebesparing. Wat houdt de informatieplicht in? Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven en instellingen die meer dan

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar