Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het naleven van de wetgeving voor energiebesparing. dit speelt vooral bij verzamelgebouwen (utiliteitsbouw). Bedrijven en instellingen hebben behoefte aan duidelijkheid over wie de energiebesparende maatregelen moeten nemen. Daarom is er voor eigenaren en gebruikers van kantoren en winkels een praktische memo opgesteld over wie er verantwoordelijk

Tagged under:

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar