Salderingsregeling wordt terugleversubsidie De planning is nu dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2021 wordt vervangen door de terugleversubsidie. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen ongeveer 7 jaar blijft. Salderingsregeling Eigenaren van zonnepanelen hebben nog tot en met 2020 voordeel van de salderingsregeling. Hoe steekt deze regeling ook alweer

Tagged under:

Robin Energie failliet

  Robin Energie is failliet verklaard. Om deze reden heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de leveringsvergunning voor elektriciteit ingetrokken. De klanten van Robin Energie blijven overigens gewoon energie ontvangen. Om de levering van stroom en gas voorlopig te kunnen garanderen is de ACM begonnen met het treffen van een regeling voor de gedupeerde klanten. ”Consumenten komen

  De feestdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is van start. Het is de afgelopen tijd niet heel koud geweest maar toch slaat de verwarming elke dag weer aan. Mede hierdoor en items in het nieuws worden steeds meer mensen zich bewust van de energierekening. De energierekening zal ook dit jaar weer flink toenemen

Tagged under: ,

Per 1 juli 2019 wordt de regelgeving omtrent de energiebesparingsplicht aangepast. Vanaf deze datum geldt voor bedrijven en instellingen de informatieplicht energiebesparing. Wat houdt de informatieplicht in? Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven en instellingen die meer dan

U heeft er vast al over gehoord of gelezen. De energierekening gaat dit jaar fors omhoog. Gemiddeld gaat u per maand 25 tot 30 euro meer betalen. Bij Nuon is het termijnbedrag zelfs met 60 tot 140 euro verhoogd. De energieleverancier geeft aan geen fouten te hebben gemaakt in de herberekening van het termijnbedrag. Volgens hen stond

Tagged under:

Hogere energierekening in 2019

De energierekening valt in 2019 een stuk hoger uit dan nu. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de belastingen. Stijging belastingen In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de energiebelasting op gas in 2019 stijgt met 3,6 cent per m3 en de belasting op elektriciteit daalt met 0,87 cent per kilowattuur (inclusief btw). Ook de Opslag Duurzame

Tagged under:

Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2019 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA-regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bedrijven die investeren in technieken die op de energielijst staan kunnen tot 45 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Uitgebreide

Uit het conceptakkoord dat is bereikt aan de klimaattafel blijkt dat het kabinet honderden miljoenen wil investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies voor warmtepompen en isolatiematerialen. Mede door deze extra maatregel wil het kabinet de doelstellingen uit het Klimaatakkoord gaan behalen.   Jaarlijkse

Tagged under:

De coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie hebben positief gereageerd op een GroenLinks voorstel om de hogere energiebelasting voor consumenten terug te draaien. Daarnaast wil GroenLinks de energiebelasting voor bedrijven juist verhogen. De kosten voor deze maatregel lopen op tot ruim 400 miljoen euro. Laagste inkomens geraakt GroenLinks wil de verhoging van de energiebelasting onder ander schrappen omdat

Tagged under:

Consumenten die momenteel willen overstappen naar een andere energieleverancier zijn momenteel niet het goedkoopste uit bij de grote energievergelijkers. Dat blijkt uit een korte rondgang. Het verschil tussen onze energievergelijker(Klik hier) , die wordt aangeboden in samenwerking met Daisycon, en de grote vergelijkers loopt op tot maar liefst €100,00 per jaar! Het goedkoopste aanbod Om inzicht

Beleggers baseren hun beleggingsbeslissingen in toenemende mate op financiële criteria én niet-financiële criteria. Ze beoordelen bedrijven niet alleen op financiële resultaten, maar ook op de manier waarop deze omgaan met hun werknemers en het milieu en hoe ze zich opstellen in ethische vraagstukken. Ze beleggen bijvoorbeeld niet in producenten van kernenergie, wapenfabrikanten en bedrijven die

Tagged under: ,

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar

TOP Do NOT follow this link or you will be banned from the site!