Stap voor stap gasloos

Wonen zonder aardgas, hoe doen we dat? Zo’n 95 procent van alle woningen gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en koken. De overheid wil dat alle huizen in 2050 van het gas af zijn. Het is een hele verandering, een ‘energietransitie’. Daarvoor zullen we stap voor stap over moeten gaan op duurzaam verwarmen en koken

Tagged under:

Besparen op stookkosten

Besparen op stookkosten Het is weer echt herfstweer. We kruipen lekker onder een dekentje op de bank, steken wat kaarsjes aan en draaien de verwarming hoog. De uitgelezen kans dus om goed op te letten en zoveel mogelijk te besparen op uw stookkosten. Door slimmer en efficiënter te stoken verbruikt u namelijk minder gas. Dat

Tagged under:

Ruim 22.000 bedrijven en instellingen met een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ of aardgas equivalent, hebben hun rapportage Informatieplicht ingediend bij de Rijksoverheid. Vanaf 1 juli zijn zij namelijk verplicht om aan te geven welke energiebesparende maatregelen ze hebben getroffen. De informatieplicht komt voort uit de energiebesparingsplicht. Bedrijven en instellingen zijn volgens de wet milieubeheer

Tagged under:

Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het naleven van de wetgeving voor energiebesparing. dit speelt vooral bij verzamelgebouwen (utiliteitsbouw). Bedrijven en instellingen hebben behoefte aan duidelijkheid over wie de energiebesparende maatregelen moeten nemen. Daarom is er voor eigenaren en gebruikers van kantoren en winkels een praktische memo opgesteld over wie er verantwoordelijk

Tagged under:

Salderingsregeling wordt terugleversubsidie De planning is nu dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2021 wordt vervangen door de terugleversubsidie. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen ongeveer 7 jaar blijft. Salderingsregeling Eigenaren van zonnepanelen hebben nog tot en met 2020 voordeel van de salderingsregeling. Hoe steekt deze regeling ook alweer

Tagged under:

Robin Energie failliet

  Robin Energie is failliet verklaard. Om deze reden heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de leveringsvergunning voor elektriciteit ingetrokken. De klanten van Robin Energie blijven overigens gewoon energie ontvangen. Om de levering van stroom en gas voorlopig te kunnen garanderen is de ACM begonnen met het treffen van een regeling voor de gedupeerde klanten. ”Consumenten komen

  De feestdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is van start. Het is de afgelopen tijd niet heel koud geweest maar toch slaat de verwarming elke dag weer aan. Mede hierdoor en items in het nieuws worden steeds meer mensen zich bewust van de energierekening. De energierekening zal ook dit jaar weer flink toenemen

Tagged under: ,

Per 1 juli 2019 wordt de regelgeving omtrent de energiebesparingsplicht aangepast. Vanaf deze datum geldt voor bedrijven en instellingen de informatieplicht energiebesparing. Wat houdt de informatieplicht in? Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven en instellingen die meer dan

U heeft er vast al over gehoord of gelezen. De energierekening gaat dit jaar fors omhoog. Gemiddeld gaat u per maand 25 tot 30 euro meer betalen. Bij Nuon is het termijnbedrag zelfs met 60 tot 140 euro verhoogd. De energieleverancier geeft aan geen fouten te hebben gemaakt in de herberekening van het termijnbedrag. Volgens hen stond

Tagged under:

Hogere energierekening in 2019

De energierekening valt in 2019 een stuk hoger uit dan nu. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de belastingen. Stijging belastingen In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de energiebelasting op gas in 2019 stijgt met 3,6 cent per m3 en de belasting op elektriciteit daalt met 0,87 cent per kilowattuur (inclusief btw). Ook de Opslag Duurzame

Tagged under: