ENERGIEWAAIER

GOED GEREGELD!

UW VASTGOED, DUURZAAM, ENERGIEZUINIG EN SLIM

Advies op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing

Energiewaaier ontwikkelt al jaren lang duurzame energie concepten voor bedrijven. Hierbij kan de klant zorgeloos profiteren van een aanzienlijk verbeterde efficiëntie en forse kostenbesparingen. Wij kunnen u helpen met het adviseren, ontwikkelen en financieren van zonne-energie projecten. Daarnaast kunnen wij het energie/gas verbruik van uw organisatie monitoren zodat onnodig verbruik kan worden voorkomen. Ook voeren wij energiescans uit waar we uw organisatie testen op alle aspecten van duurzaamheid en adviseren op verbeterpunten.

ZONNE-ENERGIE

Niet investeren, wel profiteren? Met ons zonne-energie concept hoeft u zelf niets te investeren, maar kunt u wel direct profiteren van de de door zonnepanelen opgewekte energie. Green Goals draagt zorg voor de ontwikkeling en...

ENERGIE SCAN

De Energiescan geeft u snel en eenvoudig inzicht in de energie besparings mogelijkheden van uw onderneming. Deze scan geeft aan hoeveel u kunt besparen op onder andere verlichting, verwarming, koeling, ventilatie en isolatie. In deze...

ENERGIECONTRACT

Omdat we eigenlijk niet zonder energie kunnen, loopt iedereen vroeg of laat tegen het afsluiten van een energiecontract aan. We laten je daarom graag zien wat er zoal komt kijken bij zo’n overeenkomst en welke contracten er zijn. Uiteraard kun je bij ons ook precies zien wat het goedkoopste energiecontract is.

Zonne-energie

Niet investeren, wel profiteren? Met ons zonne-energie concept hoeft u zelf niets te investeren, maar kunt u wel direct profiteren van de de door zonnepanelen opgewekte energie. Green Goals draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van het zonne-energie project zowel met als zonder financiering van derden. Met financiering van derden krijgt de klant een aanzienlijke korting op de energierekening. Na 15 of 20 jaar wordt de klant eigenaar van de zonne-installatie en wordt er nog jaren geprofiteerd van de opgewekte energie. U kunt er ook voor kiezen om voor een deel (of helemaal) zelf te investeren in de zonne-installatie. Wij werken als één van de weinigen met een open exploitatiebegroting zodat u zelf kan zien wat de rendementen zijn.

Zonne-energie project fases

Het project bestaat uit vijf verschillende fases (Haalbaarheids-check, SDE-aanvraag, Projectontwikkeling, Projectrealisatie, Onderhoud & Beheer). Wij kunnen ook optreden als onafhankelijk adviseur en/of projectontwikkelaar voor de afzonderlijke fases.

Zonne-energie project fasesHaalbaarheids-check

Bij de haalbaarheids-check doen wij onderzoek of zonne-energie op uw dak wel mogelijk en rendabel is. Door het analyseren van het energieverbruik krijgen wij een goed beeld van de te behalen besparingen. De verkregen inzichten worden omgezet tot een exploitatiebegroting die wij openlijk zullen toelichten. Op basis van deze informatie kunt u zelf bepalen of en hoeveel u in het project wilt investeren. Deze fase wordt afgesloten met het tekenen van een intentieverklaring.

SDE-aanvraag

De volgende stap is om de SDE-subsidie aan te vragen. Aangezien de subsidie wordt toegekend op basis van een Dutch-Auction systeem is het essentieel om de aanvraag op het juiste bedrag in te dienen. Door het bestuderen van eerdere SDE-rondes en het inventariseren van nieuwe aanvragen in de markt kunnen wij een weloverwogen keuze maken.

Projectontwikkeling

Na toekenning van de SDE-subsidie kan er begonnen worden met de ontwikkeling van de zonne-installatie. In deze fase worden verschillende overeenkomsten gefinaliseerd (recht van opstal, financiering, verzekeringen). Ook wordt er een Power Purchase Agreement (PPA) afgesloten met een energieleverancier om het terugleveren van overtollige zonne-energie mogelijk te maken. Vervolgens worden diverse Engineering, Procurement & Construction (EPC) partijen gevraagd om een aanbieding te doen voor het project. Onze gecertificeerd Solar-Specialist zal alle aanbiedingen vergelijken en analyseren met een geavanceerd simulatieprogramma. Alle aanbieders worden gescand op strenge eisen. Green Goals werkt niet met een vaste EPC partij zodat we voor elk project een aanbieder kunnen kiezen met de optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Heeft u zelf al de SDE-subsidie aangevraagd? Wij kunnen het aanbesteding traject begeleiden zodat u een zonne-energie installatie krijgt met de hoogste opbrengst, beste product- en performance garanties en het hoogste rendement.

Projectrealisatie

In deze fase wordt het project gerealiseerd. De bouw van de zonne-installatie wordt gemanaged zodat de turn-key oplevering van het project tijdig plaatsvindt. Na oplevering wordt de installatie getest op alle performance aspecten. De EPC partij zal worden aangesproken als er niet aan alle criteria wordt voldaan.

Onderhoud & Beheer

De performance van de zonne-installatie zal continue gemonitord blijven worden. Bij eventuele mankementen zal er direct een monteur worden gestuurd door een extern onderhoudsbedrijf. De panelen worden ook regelmatig gereinigd.

Energie scan

De Energiescan geeft u snel en eenvoudig inzicht in de energie besparings mogelijkheden van uw onderneming. Deze scan geeft aan hoeveel u kunt besparen op onder andere verlichting, verwarming, koeling, ventilatie en isolatie. In deze energiescan geven wij ook advies op welke manier en hoeveel duurzame energie uw onderneming kan opwekken.

Organisaties of bedrijven die meer dan 50.000 kWh en 25.000 m³ gas per jaar verbruiken, zijn middelgrote verbruikers. Volgens de Wet Milieubeheer hebben deze en de grote energieverbruikers verplichtingen op gebied van milieu en energie. Zo zijn ze verplicht om een energiescan op te laten stellen en alle energiebesparende maatregelen uit te laten voeren die een terugverdientijd hebben van onder de 5 jaar. Door zelf een energiescan (energiebesparingsonderzoek) te laten opstellen en niet af te wachten tot het Bevoegd Gezag dit afdwingt, voorkomt u dat voor u bepaald wordt welke energiebesparende maatregelen u moet nemen.

Energy Saving Tool (EST) 

Wat is EST?

Een energieverbruik analyse geeft inzicht in verspilling op basis van werkelijke energieverbruiken gemeten op de hoofdmeters voor de levering van elektra, gas en/of warmte. Om een energieprofiel op te stellen, worden de verbruiken afgelezen over een periode van minimaal één jaar. Hierbij worden gegevens verzameld over een interval van 5 minuten tot maximaal één uur.

De energie-efficiëntie en de werking van de installaties
is worden gecontroleerd door de energieverbruiken te vergelijken met het energiegebruik dat te verwachten is op basis van klimaatgegevens, het type gebouw, de installaties en het gebruik van het gebouw. Vervolgens kunnen inefficiënties in het energieverbruik en installaties verholpen worden door aanpassingen in het gebruikspatroon en/of het opnieuw inregelen van de installatie(s).

Een energieverbruik analyse onderscheidt zich van een regulier energieonderzoek, omdat bij een regulier energieonderzoek de wijze van gebruik van het gebouw minimaal belicht wordt. En waar een installatie- performance scan zich richt op maximaal comfort, richt een energieverbruik analyse zich naast maximaal comfort ook op maximale energie-efficiëntie en minimale onderhoudskosten. Aan de hand van onze analyse adviseren wij u welke verbeteringsopties u kan toepassen en wat de te verwachten besparingen zullen zijn. Bij het product EST zijn wij ook in staat om uw energienota van zowel levering als transport op juistheid te controleren.

Wat levert EST op?

Uw energieverbruik wordt vergeleken met het verwachte verbruik bij uw gebouw. Hieruit volgen aanbevelingen om de installaties efficiënter te laten presteren en worden de besparingen berekend. De aanbevelingen nemen we met u door. U krijgt hiermee ook zelf extra inzicht in de werking van de installaties.

Signaleringen uit een energieverbruik analyse kunnen o.a. zijn:


 Een energierekening gaat omlaag wanneer u bepaalde verbeteringen doorvoert. Een energieverbruik analyse biedt concrete maatregelen m.b.t. de instellingen van uw installaties die direct uitvoerbaar zijn en geïmplementeerd kunnen worden. U kunt besparen op uw transport en leveringsnota voor zowel elektra als gas.

Nadat de verbeteringen zijn uitgevoerd is behoud van de nieuwe situatie belangrijk door regelmatig een check te doen en bij te sturen. Via goed beheer, signalering en ingrijpen blijft de energie-efficiëntie van uw installaties geborgd.

Vier redenen voor aanschaf van EST via Energiewaaier

De vier redenen om aan de slag te gaan met uw energieverbruik:

  • Gebouwen worden dynamisch en flexibel gebruikt. Er vinden bijvoorbeeld veranderingen plaats in de organisatie, in de bezetting of de bedrijfstijden. Veelal worden installaties bij oplevering eenmalig ingeregeld, maar niet aangepast aan de nieuwe situatie, waardoor er klachten en onnodig hoge energierekeningen ontstaan.
  • Installaties zijn de laatste jaren complexer geworden en veel componenten zijn afhankelijk van elkaar. Ongemerkt ontstaat door het regelmatig aanpassen van de regeltechnische instellingen een onbalans tussen energiekosten en comfort.
  • Maandelijks wordt de energieafrekening opgemaakt en weet u of u moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Door eerder inzicht te krijgen in mogelijke inefficiënties kunt u eerder bijsturen en dus eerder kosten besparen.
  • Adviesrapporten en analyses van installaties geven veelal kwalitatief inzicht,
 terwijl de energieverbruik analyse kwalitatief en kwantitatief aangeeft waar verbeteringen te behalen zijn.

Energiecontract

Een energiecontract is de overeenkomst die je aangaat met je energieleverancier voor de levering van stroom en gas. Omdat we eigenlijk niet zonder energie kunnen, loopt iedereen vroeg of laat tegen het afsluiten van een energiecontract aan. We laten je daarom graag zien wat er zoal komt kijken bij zo’n overeenkomst en welke contracten er zijn. Uiteraard kun je bij ons ook precies zien wat het goedkoopste energiecontract is.

Een rondleiding door je energiecontract
Zoals iedere overeenkomst is ook je energiecontract vaak een flinke stapel papier met veel grote en kleine lettertjes. Een groot deel van die lettertjes is echter bij alle energiecontracten hetzelfde en alleen in uitzonderlijke gevallen relevant. Om je een beetje op weg te helpen, zetten we de belangrijkste aspecten van je energiecontract op een rij. Dan weet je waar je op moet letten.

De looptijd van je energiecontract

Het eerste waar je op moeten letten bij het afsluiten van een energiecontract is de looptijd. Het werkt een beetje hetzelfde als bij een arbeidsovereenkomsten. Contracten voor bepaalde tijd eindigen na een vooraf bepaalde tijd. De looptijd is meestal één, twee, drie of zelfs vijf jaar. Je betaalt gedurende de looptijd een vast tarief. Contracten voor onbepaalde tijd kunnen tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 30 dagen, maar de tarieven kunnen twee keer per jaar stijgen of dalen.

Ons advies

Wij raden je aan te kiezen voor een jaarcontract. Dit is niet alleen vaak het voordeligst, maar biedt je ook de kans ieder jaar gebruik te maken van nieuwe welkomstkortingen. Bovendien heb je dan een jaar lang zekerheid over je tarief, wat bij contracten voor onbepaalde tijd niet zo is.

Het einde van je contract

Als je energiecontract afloopt, ga je automatisch over op een contract voor onbepaalde tijd zodat je niet zonder gas of stroom komt te zitten. Vaak krijg je echter voor die tijd al een verlengaanbod van je energieleverancier. Omdat aanbiedingen voor nieuwe klanten vaak voordeliger zijn is overstappen naar een nieuwe leverancier levert je meestal meer op. Ga dus nooit zomaar op een verlengaanbod in, maar check eerst even of een andere leverancier goedkoper is.

6 weken voor je contract afloopt kun je al overstappen naar een nieuwe leverancier om gebruik te maken van welkomstkortingen en actietarieven. Je nieuwe leverancier kijkt in het Contract Einde Register (CER) wanneer je contract afloopt en zorgt ervoor dat je nieuwe contract hier naadloos op aansluit. Als je via ons overstapt sturen we je een mailtje als het zover is. Wel zo makkelijk!

De kosten

Best wel een belangrijk aspect natuurlijk: de kosten. Het bedrag dat je maandelijks voor je energie betaalt, is opgebouwd uit een aantal verschillende zaken. Alle kosten vind je terug in je energiecontract, maar we leggen je graag uit wat al die termen in de rekensom betekenen.

Variabele leveringskosten

Het belangrijkste zijn natuurlijk de variabele leveringskosten, oftewel de energietarieven. Dit is wat je per eenheid stroom (kWh) of gas (m3) betaalt en is dus afhankelijk van je verbruik. Als je een contract met variabele tarieven hebt, wijzigt dit tarief twee keer per jaar. Bij een vast contract voor bepaalde tijd staan de tarieven voor de gehele looptijd vast. Je kunt, als je een dubbele meter hebt, ook kiezen voor dubbel tarief. Dan betaal je ‘s-nachts minder, maar overdag juist iets meer.

Vaste leveringskosten

Naast deze variabele leveringskosten betaal je ook vast bedrag per jaar voor alle kosten die je leverancier maakt die niet afhankelijk zijn van de energieprijzen. Net als de tarieven verschillen deze vaste leveringskosten per leverancier.

Netbeheerkosten

Om de stroom en het gas bij je thuis te krijgen heeft Nederland een uitgebreid netwerk van leidingen en kabels. Dit wordt aangelegd en onderhouden door de netbeheerder in jouw regio. Daarvoor betaal je jaarlijks transportkosten, aansluitkosten en vastrecht (een soort abonnementskosten). De meter in je meterkast huur je bovendien ook van de netbeheerder. Welke netbeheerder je hebt, is afhankelijk van waar je woont. Netbeheerkosten zijn dus in elk energiecontract hetzelfde.

Belastingen

Uiteraard pikt ook de Nederlandse overheid haar graantje mee op je energierekening. Je betaalt per eenheid stroom (kWh) of gas (m3) energiebelasting. Van het totaalbedrag wordt momenteel €373,33 afgetrokken omdat een deel van je verbruik belastingvrij is. Dat heet ‘vermindering energiebelasting’. Daarnaast betaal je een ‘opslag duurzame energie’. Zo betaalt iedereen mee aan de verduurzaming van energie in Nederland. Over de hele energierekening wordt ook nog 21% btw gerekend. Vaak worden alle kosten in je energiecontract zowel inclusief als exclusief btw getoond.

Het goedkoopste energiecontract

Voor het goedkoopste energiecontract voor jouw situatie kun je het beste snel een vergelijking maken. Hieronder hebben we alvast de goedkoopste contract op een rijtje gezet voor gemiddelde huishoudens.

Goedkoopste energiecontracten van dit moment

Beoordeling

7.5

Besparing

€ 262,91

Per jaar

€ 1484,93

Beoordeling

5.7

Besparing

€ 257,65

Per jaar

€ 1490,19

Beoordeling

7.1

Besparing

€ 252,88

Per jaar

€ 1494,96

Over ons

Energiewaaier is in 2014 begonnen met het adviseren van diverse branche organisaties op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Daarnaast zijn wij begonnen met het ontwikkelen van zonne-energie projecten voor diverse organisaties. Wij zijn een accelerator in het hele ontwikkelingstraject en verzorgen ook het projectmanagement. Als logische vervolgstap gingen wij ons focussen op het investeren in en exploiteren van zonne-energie projecten.

Doormiddel van een ESCO-concept is het niet nodig dat de klant zelf investeert in de zonnepanelen, maar er kan wel direct geprofiteerd worden van de stroomopbrengst. Energiewaaier ontwikkelt de projecten met betrouwbare EPC-partijen die aan strenge eisen moeten voldoen. Aangezien we niet met vaste EPC-partijen werken worden alle projecten ontwikkeld met de beste materialen en garanties voor de laagste prijs. Elke project-design wordt geanalyseerd door onze officieel gecertificeerd Solar specialist met behulp van een geavanceerd simulatieprogramma.

Naast het adviseren bij en ontwikkelen van zon-projecten, het vinden van het meest voordelige energiecontract (Gas en Elektra) voert Energiewaaier ook ook energiescans uit. Hierbij wordt uw organisatie getest op alle aspecten van duurzaamheid en efficiëntie. Het rapport geeft een duidelijk overzicht welke stappen moeten worden genomen om de zwakke punten te verbeteren. Wij kunnen u ook helpen en adviseren met het implementeren van deze stappen.

TESTIMONIALS

Wat zeggen onze klanten over ons?
  • Energiewaaier heeft de focus op groene energie, dus dat spreekt ons bijzonder aan, zeker als mvo-bedrijf.
    Andrew Smith // Strategic Coordinator
TOP